HTML CSS JAVASCRIPT ANGULAR

JavaScript String Metodları


String metodları, string türü veriler üzerinde işlem yaparken faydalandığımız metodlardır.

Normalde String ilkel bir türdür ve ilke türlerde özellik ve metodlar olmaz. Nesnelerin özellikleri ve metodları olur.

Fakat JavaScript ilkel değerler için de metod ve özelliklere sahiptir. Çünkü JavaScript ilkel değerleri işlerken bunlara nesne gibi davranır.


String Length (string uzunluğu)

length özelliği stringin uzunluğunu verir (karakter sayısını, boşluklarda dahil olmak üzere).

Örnek

var site = "uzmanimakademi";
var uzunluk = site.length;

Kendin Dene »


JavaScript String indexOf() ve lastIndexOf() Metodu

Bir string içindeki bir karakterin ya da metnin bir parçasının sıra numarasını (index) bulmak için indexOf metodu kullanılır.

indexOf metodu kendine verilen karakteri ya da kelimeyi metnin içinde arar ve bulduğu ilk değerin sıra numarasını verir.

Sıra numarası yani index string işlemlerinde çokca kullanılan bir özelliktir.

Örnek

var metin = "uzmanim akademi JavaScript için uzmanim akademi ";
var akademiIlkIndeks = metin.indexOff("akademi");

Kendin Dene »

lastIndexOf metodu kendine verilen karakteri ya da kelimeyi metnin içinde arar ve bulduğu son değerin sıra numarasını verir.

Örnek

var metin = "uzmanim akademi JavaScript için uzmanim akademi ";
var akademiSonIndeks = metin.lastIndexOff("akademi");

Kendin Dene »

indexOf ve  lastIndexOf metodu, kendine verilen değeri metin içinde bulamazsa geriye -1  döndürür.

Bunun anlamı değer bulunamadı demektir.

Bunu unutmayın!

JavaScript saymaya 0'dan başlar.

Indeks numarasıda verilirken hesaplamaya sıfırdan başlanır. Yani birinci sıradaki karakterin index numarası 0'dır.

Her iki metod içinde aramamaya başlanılacak başlangıç numarası verilebilir.

Yani diyebilirsinizki "aramaya 10. karakterden sonra başla".

Bunu metoda ikinci bir parametre vererek yaparız.

Örnek

var metin = "uzmanim akademi JavaScript için uzmanim akademi";
var indeks = metin.indexOf("uzmanim",20);

Kendin Dene »

Metnin içinde kelime aramak için ayrıca search() metodu vardır. Bu metod indexOf ile aynı çalışır ama search() metodu çok daha güçlüdür.

Çok daha fazla parametre alır. Daha fazla seçeneğe sahiptir.


String'i parçalara ayırma

JavaScript ile çoğu zaman metinler üzerinde işlemler yaparız.

Bazen bir metnin içinde kelime arar bazen de metnin içinden belirli bir bölümü çıkartmak isteriz.

JavaScript bu tür metin işlemleri için bize 3 metod sunar:

  • slice(başlangıç, bitiş)
  • substring(başlangıç, bitiş)
  • substr(başlangıç, bitiş)

Bu metodlar ile metinler üzerinde ayrıştırma işlemleri gerçekleştirilir.


JavaScript string slice() Metodu

slice() metodu string içinden belirli bir bölümü çıkartmaya yarar.

JavaScript string slice() metodu iki parametre alır: ilk parametre başlama indeksi, ikinci parametre bitiş indeksidir.

Bu iki indeks numarası arasındaki bölüm metnin içinden çıkartılır ve yeni bir string değer olarak döndürülür:

Örnek

var str = "Kavun, Karpuz, Kiraz, Erik";
var sonuc = str.slice(15,20);

//sonuc = Kiraz

Kendin Dene »

Eğer parametre değerlerini negatif verirseniz o zaman parçalama işlemi metnin sonundan başlayacaktır.

Aşağıdaki örnekte, işlem sağdan sola 11 karakter ilerleyecek ve kesmeye başlayacaktır. 

Kesme işlemi yine sağdan indeksi 6 olan karaktere kadar devam edecek ve iki indeks arasında kalan metin alınacaktır.

Örnek

var str = "Kavun, Karpuz, Kiraz, Erik";
var sonuc = str.slice(-11,-6);

// sonuc = Kiraz

Kendin Dene »


JavaScript string substring() Metodu

substring() bir önceki yöntem olan slice() ile benzerdir.

İki metod arasındaki fark substring() metodu negatif değer almaz.

Örnek

var str = "Kavun, Karpuz, Kiraz, Erik";
var sonuc = str.substring(7,13);

//sonuc = Karpuz

Kendin Dene »

Eğer ilk parametreyi atlarsanız, parametreyi başlangıç indeksi olarak alacaktır.


JavaScript string substr() Metodu

substr() metodu slice() metodu ile benzerdir.

İkisi arasındaki fark, substr() metodunun ikinci alacağı parametre çıkartılacak metnin uzunluğunu belirtir.

Örnek

var str = "Kavun, Karpuz, Kiraz, Erik";
var sonuc = str.substr(7,6);

Kendin Dene »

Eğer ilk parametre negatif olursa, başlama pozisyonu metnin sonundan hesaplanır.

İkinci parametre negatif olamaz.

İkinci parametre atlanırsa, başlangıç indeksinden sonraki tüm metin alınır.


JavaScript String replace() Metodu

replace() metodu ile bir metnin içinde arama yapıp, bulduğumuz değerleri yine istediğimiz bir değer ile değiştirebiliriz.

Varsayılan olarak JavaScript string replace() metodu, sadece ilk bulduğu değeri değiştirir.

Örnek

var str = "uzmanim.net'i ziyaret edin"; 
var yeni = str.replace("uzmanim.net","uzmanimakademi.net");

Kendin Dene »

Yukarıdaki örnekte "uzmanim.net" değeri "uzmanimakademi.net" ile değiştirilecektir.

Eğer metnin içinde birden fazla "uzmanim.net" varsa ve tümünü değiştirmek istersek o zaman regular expression yani düzenli ifadelerden yararlanmamız lazım.

regular expression ile ilgili detaylı bilgi sonra verilecektir:

Örnek

var str = "uzmanim.net: Lütfen uzmanim.net'i ziyaret edin!"; 
var degistirilmis = str.replace(/uzmanim.net/g,"uzmanimakademi.net");

Kendin Dene »


JavaScript ile Metni Büyük Harf veya Küçük Harfe Çevirme (toUpperCase() ve toLowerCase() metodu)

Eğer bir metni tamamen büyük harfe çevirmek isterseniz JavaScript string toUpperCase() metodunu kullanabilirsiniz.

Örnek

var str = "uzmanimakademi.net"; 
var buyuk = str.toUpperCase();

Kendin Dene »

Eğer bir metni tamamen küçük harfe çevirmek isterseniz JavaScript string toLowerCase() metodunu kullanabilirsiniz:

Örnek

var str = "UzmanimAkademi.NET"; 
var kucuk = str.toLowerCase();

Kendin Dene »


JavaScript String concat() Metodu

concat() metodu iki veya daha fazla stringi birleştirmeye yarar.

Daha önceden string birleştirme için + operatörünü kullanmıştık. concat() de aynı işlevi görür.

Örnek

var metin1 = "uzmanim";
var metin2 = "akademi";
var metin3 = metin1.concat(" ", metin2);

Kendin Dene »


JavaScript String split() Metodu

Elinizde bir ayırıcı ile ayrılmış veri varsa bunu parçalara bölmek, bir diziye aktarmak isteyebilirsiniz.

Örneğin mart, nisan, mayıs şeklinde virgül ile ayrılmış verimiz olsun.

JavaScript string split() metonu ile bu veriyi ayrıştırmak ve ayları bir diziye yerleştirmek mümkündür.

Örnek

var aylar = "mart, nisan, mayıs";
var ayDizi = aylar.split(",");

Kendin Dene »

Bu şekilde belirli bir ayıraç ile gelen veriyi kolayca parçayalabilir, daha düzenli veri elde edebiliriz.

 

 

 


Anlamadığınız bir konu mu var?

Konu ile ilgili sorunuzu uzmanim.net'e sorabilirsiniz: uzmanim.net'e sor!