HTML CSS JAVASCRIPT ANGULAR

JavaScript Operatörler


Aşağıda bahsedilen operatörler daha sonraki derslerde detaylı olarak ele alınacaktır.

İlerleyen derslerde bu operatörler bolca kullanılacaktır.

var sayi1 = 5; // sayi1 değişkeni tanımla ve ona 5 değerini ata
var sayi2 = 10; // sayi 2 değişkenini tanımla ve ona 10 değerini ata
var toplam = sayi1 + sayi2; // sayi1 ve sayi2 değişkenini topla, çıkan sonucu toplam değişkenine ata

Kendin Dene »

Daha önceki derslerde gördüğümüz gibi JavaScript programlama dilinde atama operatörü eşittir işaretidir.
var fiyat = 100; örneğinde olduğu gibi tanımlanan değişkene değer atamak için = işareti kullanılır.

JavaScript programlama dilinde toplama işlemi için kullanılan operatör + işaretidir.

Örnek

var sayi1 = 5; 
var sayi2 = 10; 
var toplam = sayi1 + sayi2;

Kendin Dene »


JavaScript programlama dilinde çarpma işlemi için kullanılan operatör * işaretidir.

Örnek

var sayi1 = 5;
var sayi2 = 10;
var toplam = sayi1 * sayi2;

Kendin Dene »


JavaScript Matematiksel Operatörler

Matematiksel operatörler toplama, çıkartma vb. gibi matematik işlemlerinde kullanılan operatörlerdir.

OperatörAçıklama
+Toplama
-Çıkartma
*Çarpma
/Bölme
%Modül
++Artırma
--Azaltma

JavaScript Atama Operatörleri

Atama operatörleri, bir değeri değişkene atamaya yarar.

OperatörÖrnekBununla Aynı
=x = yx = y
+=x += yx = x + y
-=x -= yx = x - y
*=x *= yx = x * y
/=x /= yx = x / y
%=x %= yx = x % y
 
sayi += 10; sayı değişkeninin değerine 10 ekle anlamına gelir.

Örnek

var sayi = 10;
sayi += 5; // 10 değerine 5 eklenecek ve değer 15 olacaktır.

Kendin Dene »


JavaScript String Operatörleri

+ operatörü aynı zamanda string birleştirme işlemlerinde kullanılır. String birleştirme iki veya daha fazla string değerin yan yana getirilmesidir.

var metin1 = "uzmanim";
var metin 2 = "akademi";
var site = metin1 + " " + metin2; //site değişkeninin değeri uzmanim akademi olacaktır
+ operatörü ile string birleştirme yapılırken, metinler arasına boşluk bırakmak için " " yapabilirsiniz.

JavaScript String ile Sayısal Değeri Birleştirme

İki sayıyı + operatörü ile işlerseniz sonuç yine sayı olarak döner. Fakat bir sayı ile string ifadeyi + operatörü ile işlerseniz sonuç string döner.

Örnek

x = 10 + 10; //sonuc 20
y = "5" + 5; //sonuc "55"
z = "Merhaba" + 5; //sonuc Merhaba5

JavaScript Karşılaştırma Operatörleri

OperatörAçıklama
==Eşittir
===Eşit değer ve eşit tür
!=Eşit değildir
!==Eşit değer değildir ve eşit tür değildir
>Büyüktür
<Küçüktür
>=Büyük eşit
<=Küçük eşit
?Koşullu (genellikle kısa if yazımında kullanılır)

JavaScript Mantıksal Operatörler

 

OperatörAçıklama
&&Mantıksal Ve
||Mantıksal Veya
!Mantıksal Tersleme
 

Anlamadığınız bir konu mu var?

Konu ile ilgili sorunuzu uzmanim.net'e sorabilirsiniz: uzmanim.net'e sor!