HTML CSS JAVASCRIPT ANGULAR

JavaScript Sayı Metodları


JavaScript sayı metodları sayılarla çalışırken bize yardımcı olurlar.


JavaScript toString() Metodu

toString() metodu sayıyı stringe çevirir.

Sayıları sadece sayısal işlemlerde kullanırız. Bunun dışında bir string ile sayısı işleyeceksek, sayısal değeri stringe çeviririz.

Örnek

var sayi = 100;
sayi.toString();

Kendin Dene »


JavaScript toFixed() Metodu

toFixed() metodu, belirtilen sayıda ondalık değere sahip string döndürür.

Özellikle para gibi değerleri tutan değişkenlerde kullanılır.

Örnek

var sayi = 9.765;
sayi.toFixed(0);      // 10 döndürür. Yukarı ya da aşağı doğru yuvarlar.
sayi.toFixed(2);      // 9.77 döndürür
sayi.toFixed(4);      // 9.7650 döndürür
sayi.toFixed(6);      // 9.765000 döndürür

Kendin Dene »


JavaScript toPrecision() Metodu

JavaScript toPrecision() metodu

JavaScript toPrecision(n) metodu uygulanan sayı, parentez içinde verilen değerden daha fazla tam sayı içeriyorsa bilimsel (üstel) gösterim ile döndürür:

Örneğin: (312).toPrecision(2) 3.1e+2 sonucunu döndürür.

Bilimsel gösterim, çok büyük veya küçük sayıları göstermek için kullanılan bir standarttır.

Bilimsel çalışmalarda çok büyük ve küçük sayılar kullanılır

toPrecision(n) metodu daha çok ondalıklı işlemlerde kullanılır. Parantez içinde verilen sayı kadar basamağı size döndürür.

Örnek

var sayi = 9.765;

sayi.toPrecision(2);     // 9.8 döndürür
sayi.toPrecision(3);     // 9.77 döndürür
sayi.toPrecision(4);     // 9.765 döndürür

Kendin Dene »


JavaScript Bir Değişkeni Sayıya Çevirmek

JavaScript programlama dilinle bir değişkeni sayıya çevirmek için 3 metod vardır:

 • Number() metodu
 • parseInt() metodu
 • parseFloat() metodu

Bunlar sayı metodları değildir fakat global JavaScript metodlarıdır.


JavaScript Number() Metodu

Number() metodu JavaScript değişkenleri sayıya çevirmek için kulllanılır:

Örnek

degisken = true;
Number(degisken);    // 1 döndürür
degisken = false;
degisken = "10"
Number(degisken);    // 10 döndürür
degisken = "50 50"
Number(degisken);    // NaN döndürür

Kendin Dene »


JavaScript parseInt() Metodu

parseInt() string değeri ayrıştırır, geriye tam sayı döndürür:

Örnek

parseInt("5");     // 5 döndürür
parseInt("5.22");   // 5 döndürür
parseInt("5 10 15");  // 5 döndürür
parseInt(5 yıl");   //5 döndürür
parseInt("sinif 5");  // NaN döndürür

Kendin Dene »


JavaScript parseFloat() Metodu

parseFloat() string değeri ayrıştırır, geriye  sayı döndürür. parseInt() metodundan farklı olarak varsa ondalık haneyi de döndürür:

Örnek

parseFloat("5");     // 5 döndürür
parseFloat("5.22");   // 5.22 döndürür
parseFloat("5 10 15");  // 5 döndürür
parseFloat(5 yıl");   //5 döndürür
parseFloat("sinif 5");  // NaN döndürür

Kendin Dene »


Anlamadığınız bir konu mu var?

Konu ile ilgili sorunuzu uzmanim.net'e sorabilirsiniz: uzmanim.net'e sor!