HTML CSS JAVASCRIPT ANGULAR

JavaScript Dizi Metodları


Dizileri String'e Çevirmek

JavaScript metodu olan toString() diziyi virgüllerle ayrılmış yazıya çevirir.

Örnek

var meyveler = ["Muz", "Portakal", "Elma", "Mango"];
document.getElementById("demo").innerHTML = meyveler.toString();

Sonuç:

Muz,Portakal,Elma,Mango

Kendin Dene »

join() metodu da tüm diziyi yazıya çevirir.

toString() metoduna ek olarak ayraç işaretini kendiniz belirleyebilirsiniz:

Örnek

var meyveler = ["Muz", "Portakal", "Elma", "Mango"];

document.getElementById("demo").innerHTML = meyveler.join(" - ");


Sonuç:

Muz - Portakal - Elma - Mango

Kendin Dene »


Pop ve Push Metodları

Dizilerle çalışırken, yeni eleman eklemek ve olan elemanları çıkarmak çok kolaydır.

Pop ve push metodları bu işe yarar: Elemanları diziye sokar veya elemanları diziden çıkarırlar.


Pop Metodu

pop() metodu dizideki son elemanı diziden çıkarır:

Örnek

var meyveler = ["Muz", "Portakal", "Elma", "Mango"];

meyveler.pop();      // Son eleman olan Mango'yu diziden çıkarır.

Kendin Dene »

pop() metodu geriye çıkarılan elemanın ismini döndürür:

Örnek

var meyveler = ["Muz", "Portakal", "Elma", "Mango"];

var isim = meyveler.pop(); // isim değişkeninin değeri "Mango"

Kendin Dene »


Push Metodu

push() metodu dizinin sonuna yeni eleman ekler:

Örnek

var meyveler = ["Muz", "Portakal", "Elma", "Mango"];

meyveler.push("Limon");     // meyveler dizisine Limon elemanını ekler

Kendin Dene »

push() metodu geriye dizinin yeni uzunluğunu döndürür.


Shift Metodu

Shift metodu da pop metodu gibidir fakat son elemanı değil ilk elemanı diziden çıkarır.

Daha sonra da çıkarılan eleman yerine bütün diziyi çıkarılan 0 index numarasına göre tekrar kaydırır.

Örnek

var meyveler = ["Muz", "Portakal", "Elma", "Mango"];

meyveler.shift();         // İlk eleman olan Muz'u diziden çıkarır

Kendin Dene »

shift() metodu geriye diziden çıkarılan elemanın değerini döndürür.

Örnek

var meyveler = ["Muz", "Portakal", "Elma", "Mango"];

var isim = meyveler.shift();     // isim değişkeninin değeri Muz'dur

Kendin Dene »

unshift() metodu dizinin başına yeni bir eleman ekler ve eski elemanları tekrar kaydırır: 

Örnek

var meyveler = ["Muz", "Portakal", "Elma", "Mango"];

meyveler.unshift("Limon");     // Diziye yeni Limon elemanını ekler

Kendin Dene »

unshift() metodu geriye dizinin yeni uzunluğunu döndürür.

Örnek

var meyveler = ["Muz", "Portakal", "Elma", "Mango"];

meyveler.unshift("Limon");      // 5 değerini döndürür

Kendin Dene »


Elemanları Değiştirmek

Dizi elemanlarına ulaşmak için index numaralarını kullanırız:

Dizi index numaraları 0'dan başlar. [0] numaralı birinci eleman, [1] numaralı ikinci eleman, [2] numaralı üçüncü eleman diye devam eder.

Örnek

var meyveler = ["Muz", "Portakal", "Elma", "Mango"];

meyveler[0] = "Limon";  // Dizinin ilk elemanını yani Muz'u Limon'la değiştirir

Kendin Dene »

length özelliği dizinin sonuna yeni bir eleman eklemeyi kolaylaştırır:

Örnek

var meyveler = ["Muz", "Portakal", "Elma", "Mango"];

meyveler[meyveler.length] = "Limon";   // Dizinin sonuna Limon elemanını ekler

Kendin Dene »


Eleman Silmek

Diziler JavaScript'te obje olarak kabul edildiklerinden, objeler için kullanılan delete komutu diziler için de kullanılabilir:

Örnek

var meyveler = ["Muz", "Portakal", "Elma", "Mango"];

delete meyveler[0];  // Dizinin ilk elemanını undefined yani tanımlanamamış değere çevirir

Kendin Dene »

delete komutunu kullanmak, dizide undefined yani tanımlanamayan boşluklar oluşturacağından, pop() veya shift() metodlarını kullanmalısınız.


Splice Metodu ile Eleman Eklemek

splice() metodu diziye yeni elemanlar eklemek için kullanılabilir:

Örnek

var meyveler = ["Muz", "Portakal", "Elma", "Mango"];

meyveler.splice(2, 0, "Limon", "Armut"); 

Kendin Dene »

İlk parametre olan 2 sayısı, yeni elemanların dizide nereye ekleneceğini belirler.

İkinci parametre olan 0 sayısı, kaç tane elemanın diziden silineceğini belirler.

Diğer parametreler ise, eklenecek elemanları belirler.

splice() metodu geriye silinen elemanların olduğu bir dizi döndürür.

Örnek

var meyveler = ["Muz", "Portakal", "Elma", "Mango"];

meyveler.splice(2, 2, "Limon", "Armut");

Kendin Dene »


Splice Metodunu Eleman Silmek İçin Kullanmak

splice() metodunu doğru parametrelerle kullanarak dizide boşluklar bırakmadan diziden eleman silmekte faydalanabilirsiniz:

Örnek

var meyveler = ["Muz", "Portakal", "Elma", "Mango"];

meyveler.splice(0, 1);      //   meyveler dizisindeki ilk elemanı siler

Kendin Dene »

İlk parametre olan 0, yeni elemanların dizide hangi konuma ekleneceğini belirtir.

İkinci parametre olan 1, kaç tane elemanın diziden çıkarılacağını belirtir.

Diğer parametreler girilmediğinden göz ardı edilir ve diziye yeni eleman eklenmez.


Dizileri Birleştirmek

concat() metodu var olan dizileri uç uca ekleyerek yeni bir dizi oluşturur.

Örnek

var meyveler = ["Elma", "Armut"];

var sebzeler = ["Patlıcan", "Ispanak"];

var yiyecekler = meyveler.concat(sebzeler);  // meyveler ve sebzeler dizilerini birleştirir.

Kendin Dene »

concat() metodu var olan dizilerde hiçbir değişiklik yapmaz. Her zaman geriye yeni bir dizi döndürür.

concat() metodu değişik sayılardaki dizileri de birleştirebilir:

Örnek

var meyveler = ["Elma", "Armut"];

var sebzeler = ["Patlıcan", "Ispanak", "Kabak"];

var icecekler = ["Su"];

var yiyecekler = meyveler.concat(sebzeler, icecekler);     // meyveler dizisi ile sebzeler ve icecekler dizilerini birleştirir

Kendin Dene »

concat() metodu yalnızca dizi değil, değerleri de birleştirebilir:

Örnek

var meyveler = ["Elma", "Armut"];

var yiyecekler = meyveler.concat(["Patlıcan", "Ispanak"]); 

Kendin Dene »


Diziyi Kesmek

slice() metodu dizinin bir bölümünü keser ve yeni bir diziye aktarır.

Bu örnekte, dizinin Elma'dan yani 2. elemanından başlayarak kalan kısmı kesilir ve yeni bir diziye aktarılır:

Örnek

var meyveler = ["Muz", "Portakal", "Elma", "Mango", "Limon"];

var yeniDizi = meyveler.slice(2);       // yeniDizi dizisi meyveler dizisinin 2. elemanı olan Elma'dan başlayan yeni bir dizidir.

Kendin Dene »

slice() metodu var olan dizide bir değişiklik yapmaz, yalnızca belirtilen kısımları yeni bir diziye aktarır.

slice() metodu iki tane değer alabilir: slice(1, 3) gibi.

Bu metod, birinci değerden yani bu örnekte 1'den, ikinci değere kadar yani 3'e kadar (fakat 3 dahil değil) olan elemanları seçer:

Örnek

var meyveler = ["Muz", "Portakal", "Elma", "Mango", "Limon"];

var yeniDizi = meyveler.slice(1, 3);

Kendin Dene »

Eğer ilk örnekteki gibi son değer verilmediyse (slice(2) gibi), dizideki kalan tüm değerler seçilir.


toString() Metodu

JavaScript her zaman bir diziyi yazdırmak istediğinizde onu String yani yazıya çevirir.

Bu iki örnek aynı sonucu vermektedir:

Örnek

var meyveler = ["Muz", "Portakal", "Elma", "Mango", "Limon"];

document.getElementById("demo").innerHTML = meyveler.toString();

Kendin Dene »


Örnek

var meyveler = ["Muz", "Portakal", "Elma", "Mango", "Limon"];

document.getElementById("demo").innerHTML = meyveler;

Kendin Dene »

Tüm JavaScript objeleri toString() metoduna sahiptir.

 

 


Anlamadığınız bir konu mu var?

Konu ile ilgili sorunuzu uzmanim.net'e sorabilirsiniz: uzmanim.net'e sor!