HTML CSS JAVASCRIPT ANGULAR

JavaScript Sözdizimi


JavaScript sözdizimi, JavaScript uygulamalarının nasıl oluşturulması gerektiğini ifade eden bir takım kurallardır.
JavaScript ile kod yazarken uygulamanız gereken kuralları ifade eder.


JavaScript Uygulamaları

Bir uygulama ya da program olarak adlandırılan şey aslında bilgisayar tarafından çalıştırılan bir talimatlar listesidir.

Program içinde "Bu butona tıklandığında git şu işlemleri yap" gibi talimatlar yazarız.

Bir programlama dilinde, program içindeki bu talimatlar ifade (Statement) olarak adlandırılır.

JavaScript bir programlama dilidir.

JavaScript içindeki bildirim noktalı virgül ile sonlandırılır:

Örnek

var sayi1, sayi2, toplam;
sayi1 = 2;
sayi2 = 3;
toplam = sayi1 + sayi2;

Kendin Dene »

JavaScript kodları tarayıcı içinde çalıştırılır. Tarayıcılar JavaScript kodlarını çalıştıracak motorlara sahiptir.


JavaScript İfadeleri (Statements)

JavaScript ifadeleri aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

Değerler (Values), Operatörler(Operators), İfadeler(Expressions), Anahtar Kelimeler(Keywords), Yorumlar(Comments)


JavaScript Değişken Tanımlamak (Variable)

Değişken (Variable) nedir?

Programlama dillerinde sıkça verileri bellek yani ramde saklamamız gerekir. Ram işlem yapmak için son derece hızlı bir donanımdır.

Bilgisayar belleğini içinde milyonlarca çekmece bulunan bir dolaba benzetebilirsiniz. Bellek, filmlerde gördüğünüz bankalarda üzerinde numaralar olan saklama kasaları gibidir.

Biz bu kasalara isim vererek içinde veri sakayabiliriz. Saklanan veri 10,20, 30 gibi sayı olduğu gibi "uzmanim", "akademi" gibi kelime ve metinlerde olabilir.

Basitçe, bellek içindeki bir alanın adlandırılmasına ve sizin için ayrılmasına değişken tanımlamak denir. Kasaya verdiğiniz, yani bellek alanına verdiğiniz ad ise değişken olarak adlandırılır.

JavaScript programlama dilinde var anahtar kelimesi ile değişken tanımlanır. var telefon; dediğinizde telefon adinda bir değişken tanımlarsınız. Bilgisayar bellekte size bir yer ayırır ve adına telefon der.

Burada bir telefon numarası saklamak isterseniz telefon = 444444; gibi  değişkene değer ataması yapabilirsiniz.

Örnek

var telefon;
telefon = 444444;

// Yorum alanı: değişken tanımlama ve değer atama tek satırda da yapılabilir.
// Örneğin:

var site ="uzmanim akademi";

Kendin Dene »


JavaScript Operatörler

JavaScript  +, -, *, / gibi operatörler kullanır. Bu operatörler sayesinde matematiksel işlem yapmak mümkün olur.

Örneğin (2 + 3) * 10 işlemi 50 sonucunu verir.

Örnek

(2 + 3) * 10;

Kendin Dene »

JavaScript eşittir simgesini atama operatörü olarak kullanır. Bir değişkene değer verirken eşittir (=) işaretini kullanırız.

Örnek

var sayi1;
sayi1 = 10;

Kendin Dene »


JavaScript ile Yorum Yazmak

Herhangi bir kod blogunun içine açıklama, yorum yazmak için // veya /* ve */ simgeleri kullanılır.

Tek satır yorum için // çok satır yorum için /* ve */ kullanılır.

Başına // konan JavaScript kodu çalıştırılmaz.

Örnek

var sayi= 10; // Örnek yorum
// var sayi = 20; bu satır hiç çalıştırılmayacak

Kendin Dene »


JavaScript ile Değişken Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler

JavaScript değişkenlerini oluştururken, değişkenlere isim verirken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır:

  • Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanmayın. Bu soruna yol açabilir. ı,İ,ö,ü,ğ,ş,ç karakterlerini kullanayın.
  • Bir değişkenin ilk karakteri, harf, alt çizgi (_) veya dolar işareti olabilir ($)
  • Bir değişkenin ilk karakteri sayı olamaz (1sayi geçersizdir fakat sayi1 geçerlidir)

JavaScript büyük-küçük harf duyarlıdır!

JavaScript programlama dilinde büyük-küçük harf ayrımı vardır.

Yani sayi ve Sayi aynı değildir.


JavaScript Değişken Adlandırırken Kullanılan Yazım Stilleri

Programcılar değişken adlarını yazarken farklı stiller kullanırlar. Genelde 4 farklı stil kullanılır:

  • Tire ile adlandırma: Bu yöntemde değişken adındaki her kelime tire simgesi ile ayrılır: ad-soyad
  • Alt Çizgi ile adlandırma: Bu yöntemde değişken adını oluşturan her kelime alt çizgi ile ayrılır: ad_soyad
  • Camel Case (Pascal Case) / Baş Harfi Büyük: Bu yöntemde her kelimenin ilk harfi büyük yazılır:AdSoyad
  • Camel Case (Pascal Case) / ilk Harfi Küçük: Bu yöntemde değişken adının ilk harfi küçük sonraki her kelimenin ilk harfi büyük yazılır:adSoyad
     Bu değişken adlandırma tekniği JavaScript programcıları tarafından çokca kullanılır.

 


Anlamadığınız bir konu mu var?

Konu ile ilgili sorunuzu uzmanim.net'e sorabilirsiniz: uzmanim.net'e sor!