HTML CSS JAVASCRIPT ANGULAR

JavaScript Atama


JavaScript Atama Operatörleri

Atama operatörleri JavaScript değişkenkenlerine değer atamaya yarar.

 

OperatörÖrnekBununla Aynı
=x = yx = y
+=x += yx = x + y
-=x -= yx = x - y
*=x *= yx = x * y
/=x /= yx = x / y
%=x %= yx = x % y
<<=x <<= yx = x << y
>>=x >>= yx = x >> y
>>>=x >>>= yx = x >>> y
&=x &= yx = x & y
^=x ^= yx = x ^ y
|=x |= yx = x | y
   

Atama Örnekleri

JavaScript = operatörü bir JavaScript değişkenine değer atamaya yarar.

Aşağıdaki JavaScript örneğinde, 10 sayısı  sayi değişkenine atanacaktır.
Yani sayi değişkeninin değeri 10 olacaktır.

Örnek

var sayi = 10;

Kendin Dene »

JavaScript += operatörü değişkenin değerine bir  başka değer eklemeye yarar.
 
Aşağıdaki JavaScript örneğinde, 20 sayısına 10 sayısı eklenecek, sonuç olan 30, sayi değişkenine atanacaktır.
Yani sayi değişkeninin değeri 30 olacaktır.

Örnek

var sayi = 20;
sayi += 10;

Kendin Dene »

JavaScript -= operatörü değişkenin değerinden bir değer çıkartmaya yarar.
 
Aşağıdaki JavaScript örneğinde, 20 sayısından 10 sayısı çıkartılacak, sonuç olan 10, sayi değişkenine atanacaktır.
Yani sayi değişkeninin değeri 10 olacaktır.

Örnek

var sayi = 20;
sayi -= 10;

Kendin Dene »

JavaScript *= operatörü değişkenin değerini bir değer ile çarpmaya yarar.
 
Aşağıdaki JavaScript örneğinde, 20 sayısı 10 sayısı ile çarpılacak, sonuç olan 200, sayi değişkenine atanacaktır.
Yani sayi değişkeninin değeri 200 olacaktır.

Örnek

var sayi = 20;
sayi *= 10;

Kendin Dene »

JavaScript /= operatörü, değişkenin değerini bir başka değere bölmeye yarar.
 
Aşağıdaki JavaScript örneğinde, 20 sayısı 2 sayısına bölünecek, sonuç olan 10, sayi değişkenine atanacaktır.
Yani sayi değişkeninin değeri 10 olacaktır.

Örnek

var sayi = 20;
sayi /= 2;

Kendin Dene »

JavaScript %= operatörü, değişkene bölme işleminden kalanı atamaya yarar.

Aşağıdaki JavaScript örneğinde,  10 sayısı 3 sayısına bölünecek ve bu işlem sonunda kalan 1 değeri sayi değişkenine atanacaktır.
Yani sayi değişkeninin değeri 1 olacaktır.

Örnek

var sayi = 10;
sayi %= 3;

Kendin Dene »

 
 

Anlamadığınız bir konu mu var?

Konu ile ilgili sorunuzu uzmanim.net'e sorabilirsiniz: uzmanim.net'e sor!