HTML CSS JAVASCRIPT ANGULAR

JavaScript String


JavaScript string veri türü, metinleri saklamak ve üzerinde işlem yapmak için kullanılır.


JavaScript String Veri Türü

Bir JavaScript string, basitçe bir grup karakteri saklamaya yarar. "Ali", "Ali Veli", "Bu bir web sitesidir", "sezon11" birer string örnekleridir.

Bir string türündeki bir değişkene değer atarken string ifade tırnak içinde yazılmalıdır.

Bu tırnak işareti tek veya çift olabilir.

Örnek

//çift tırnak
var adsoyad ="Ali Veli";

//veya tek tırnak ile
var adsoyad ='Ali Veli';
Bir string değişkene değer atarken, metnin içinde tek tırnak veya çift tırnak olmadığı müddetçe istediğiniz uzunlukta veri girebilirsiniz.

Eğer metin içinde  string yapısını bozacak tek tırnak veya çift tırnak varsa buna özel önlem almanız gerekir.

Bir metinde string yapısını bozacak tek tırnak veya çift tırnak varsa o zaman JavaScript kaçış işaretini kullanmalısınız.

Kaçış işareti \ işaretidir.

Örnek

var hikaye ="Kurt kırmızı başlıklı kıza:\"Nereye gidiyorsun? Küçük kız \" demiş";

Kendin Dene »


String Length (Stringin uzunluğu)

String yerleşik olarak bazı özelliklere sahiptir. length bunlardan biridir ve stringin uzunluğunu verir.

Örnek

var harfler = "abcde";
var uzunluk = harfler.length;

Kendin Dene »


Özel Karakterler

Yukarıda bahsedildiği gibi bir stringe atadığınız değer içinde " veya ' gibi özel karakterler varsa bu JavaScript tarafından yanlış anlaşılabilir.

Bildiğiniz gibi JavaScript'de  " ve '  karakterleri string değişkene veri atarken kullanılan karakterlerdir.

Bu tür bir sorun ile karşılaşmamak için eğer metnin içinde " veya ' karakterleri varsa başına \ karakteri koyarak bunun metnin bir parçası olduğunu JavaScript'e bildiririz.

\ karakteri JavaScript'te Kaçış Karakteri olarak adlandırılır.

Örnek

<h2>JavaScript Kaçış işareti</h2>
<p id="ornek"></p>

<script>
var hikaye ="Kurt kırmızı başlıklı kıza:\"Nereye gidiyorsun? Küçük kız \" demiş";
document.getElementById('ornek').innerHTML = hikaye;
</script>

Kendin Dene »

\ kaçış karakteri

  • Metinde tek tırnak varsa: \'
  • Metinde çift tırnak varsa \"
  • Metinde ters eğik çizgi varsa \\

şeklinde kullanılabilir.

 

JavaScript ile kod yazarken kod satırınızın çok uzun olmamasına dikkat edin.

Uzun satırlar zor okunur bu sebepten bir satırı en fazla 80 karakter uzunluğunda bırakın.

Özellikle string değişkene değer atarken çok uzun bir metin kullanıyorsanız, bunu tek parça yapmak yerine + operatörü ile parçalı şekilde birleştirerek yapın.


Anlamadığınız bir konu mu var?

Konu ile ilgili sorunuzu uzmanim.net'e sorabilirsiniz: uzmanim.net'e sor!