HTML CSS JAVASCRIPT ANGULAR

Javascript Aritmetik


Bu derste JavaScript ile rakamlar üzerinde yapılabilecek işlemler anlatılacaktır.

Aritmetiksel işlemlerde kullanılan +, -, /, * gibi simgeler operatör olarak adlandırılır.


JavaScript Aritmetik Operatörleri

Aritmetic operatörler toplama, çıkartma, çarpma, bölme gibi işlemler yapmanızı sağlar.

 

OperatörAçıklama
+Toplama
-Çıkartma
*Çarpma
/Bölme
%Mod alma
++Arttırma
--Azaltma

Aritmetik İşlemler

Basit bir aritmetik işlem iki sayı üzerinde gerçekleşir.

Bu iki sayı sabit tanımlanmış değer olabilir:

Örnek

var toplam = 5 + 10;

Kendin Dene »

Veya + operatörü ile toplama işlemini önceden tanımlanmış ve değer atanmış iki değişken ile yapabilirsiniz:

Örnek

var sayi1 = 10;
var sayi2 = 5;
var toplam = sayi1 + sayi2;

Kendin Dene »

veya hem değişken hem de sabit sayıyı işleme sokabilirsiniz:

Örnek

var sayi1 = 10;
var sayi2 = 5;
var toplam = (sayi1 + sayi2) * 2;

Kendin Dene »


Operatörler ve İşlenenler (Operand)

Aritmetik işlemlerde kullanılan sayılar işlenen (operand) olarak adlandırılırlar.

Sayılar üzerinde yapılacak işlem operatör tarafından tanımlanır: 10 + 5  işleminde + bir operatördür.

JavaScript'te toplama operatörü + işaretidir.

Toplama

var sayi1 = 5;
var sayi2 = 10;
var toplam = sayi1 + sayi2;

Kendin Dene »

JavaScript programlama dilinde çıkartma operatörü -  işaretidir.

Çıkartma

var sayi1 = 10;
var sayi2 = 5;
var sonuc= sayi1 - sayi2;

Kendin Dene »

JavaScript programlama dilinde çarpma operatörü * işaretidir.

Çarpma

var sayi1 = 10;
var sayi2 = 5;
var sonuc = sayi1 * sayi2;

Kendin Dene »

JavaScript programlama dilinde mod alma operatörü % işaretidir. Mod alma, bölme işleminde kalanın bulunmasıdır:

Mod Alma

var sayi1 = 5;
var sayi2 = 2;
var sonuc = sayi1 % sayi2;

Kendin Dene »

JavaScript programlama dilinde ++ sayıyı arttırmak için kullanılır:

Arttırma

var sayi = 5;
sayi++;

Kendin Dene »

JavaScript programlama dilinde -- sayıyı azaltma için kullanılır:

Örnek

var sayi = 5;
sayi--;

Kendin Dene »


JavaScript Operatör Önceliği

Operatör önceliği, aritmetik işlemde hangi operatörün önce işletileceğini ifade eder.

Örnek

 var sonuc = 10 + 5 * 3;

Kendin Dene »

Yukarıdaki örnekte, sonuç sizce 15 * 3 mü yoksa 10 + 15 mi?

Hangi işlem önce yapılacak? Toplama mı yoksa çarpma işlemi mi?

Geleneksel matematikte olduğu gibi önce çarpma işlemi yapılır.

Çarpma (*) ve bölme (/)  toplama (+) ve çıkartmadan (-) daha önceliklidir.

Okulda gördüğünüz matematikte olduğu gibi öncelik sırası parantez ile değiştirilebilir:

Örnek

var sonuc = (10 + 5) * 3;

Kendin Dene »

Parantez kullanıldığında öncelikli olarak parantez içindeki işlem gerçekleşir.

Eğer işlem öncelikleri aynıysa, işlemler soldan sağa doğru yapılır:

Örnek

var sonuc = 10 + 5 - 3;

Kendin Dene »


Anlamadığınız bir konu mu var?

Konu ile ilgili sorunuzu uzmanim.net'e sorabilirsiniz: uzmanim.net'e sor!