JavaScript Aritmetik - JavaScript Operatör Önceliği

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<p>JavaScript Operatör önceliği</p>
<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = 10 + 5 * 3;
</script>
</body> </html>