HTML CSS JAVASCRIPT ANGULAR

JavaScript Kapsam


JavaScript Kapsam (Scope)

Kapsam (scope) JavaScript değişkenlerinin ve fonksiyonlarının nerede erişilebilir olduklarını ifade eder.

Kapsamı, sınır gibi düşünebilirsiniz. Bir değişken tanımladığınızda kodunuzun her yerinden veya sadece belirli bir kod bloguğunun içinden bu değişkene erişebilirsiniz.

Bu değişken veya fonksiyona nerelerden erişilebilir, nerelerden kullanılabilir bunu siz belirlersiniz. İşte bu sınır kapsam olarak ifade edilir.

İki tür kapsam vardır: Yerel kapsam ve Global Kapsam


Yerel Kapsam (Local Scope)

Bir JavaScript fonksiyonu içinde değişken tanımlıyorsanız bunun kapsamı yerel olur.

Bir fonksiyon içinde tanımlanan değişken yerel değişken olarak adlandırılır

Yani bu değişkene sadece fonksiyonun içinden erişebilirsiniz. Fonksiyon dışından bu değişkene erişemezsiniz.

Örnek

// Burada yerlan kodlar ad değişkenine erişemez.

function fonksiyonum() {
    var ad = "Ali Veli";

    // Bu satırlar arasında yeralan bir JavaScript kodu
    // ad değişkenini kullanabilir.

}

Kendin Dene »

Yerel değişkenler sadece tanımlı oldukları fonksiyon içinde tanınırlar.

Yerel değişkenler, fonksiyon çağrıldığında tanımlanırlar ve fonksiyonun çalışması bittiğinde silinirler.


Genel Kapsam (Global Scope)

Eğer bir değişken fonksiyon dışında tanımlanıyorsa bu Global kapsama sahiptir.

Fonksiyonların dışında tanımlanan değişken Global Değişken olarak adlandırılır.

Global Kapsamın anlamı, o sayfadaki tüm fonksiyonlar bu değişkene erişebilir ve kullanabilir demektir.

Örnek

//Global değişken
var ad = "Ali Veli";

// Her iki fonksiyonda ad değişkenine erişebilir
// Onu kullanabilir.

function fonksiyon1(){
  alert(ad);
}
function fonksiyon2(){
  alert(ad);
}

Kendin Dene »


Otomatik Olarak Global Değişken Tanımlanması

Eğer bir değişkeni var anahtar kelimesi ile tanımlamadan değer atarsanız, o değişken otomatik olarak global değişken olur.

Aşağıdaki örnekte ad değişkeni hiç bir yerde var  anahtar kelimesi ile tanımlanmamıştır.

Örnek

fonksiyonum();
function fonksiyonum(){
  ad = "ali veli";
}

Kendin Dene »

Değişkenlerinizi her zaman var anahtar kelimesi ile oluşturun.

Otomatik olarak oluşturulan Global Değişkenler ile sorun yaşma ihtimaliniz her zaman vardır ve karmaşaya yol açabilirler.


HTML içinde Global Değişkenler

Global olarak tanımlanan değişkenler, JavaScript ortamında geçerlidir.

Fakat HTML tarafında tüm Global Değişkenler window nesnesinin içinde tutulur.

Herhangi bir global değişkene window.degiskenAdi şeklinde ulaşabilirsiniz.

Örnek

window.degiskenAdi;

Kendin Dene »

window nesnesi ile ilgili detaylı bilgiler ilerleyen derslerde verilecektir.


JavaScript Değişkenlerinin Ömrü

Bir JavaScript değişkeninin ömrü, değişken tanımlandığında başlar.

Yerel değişkenlerin ömrü fonksiyon tamamlanana kadardır.

Global değişkenlerin ömrü HTML sayfası kapatılana, sayfa değiştirilene kadardır.


Anlamadığınız bir konu mu var?

Konu ile ilgili sorunuzu uzmanim.net'e sorabilirsiniz: uzmanim.net'e sor!