JavaScript Kapsam (scope) - Otomatik Olarak Global Değişken

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h2>JavaScript Otomatik Olarak Global Değişken</h2>
<p id="ornek"> </p>

<script>

fonksiyonum();
document.getElementById("ornek").innerHTML = "Öğrenci adı:" + ad;
function fonksiyonum() {
 ad = "Ali Veli";
}

</script>
</body> </html>