JavaScript Kapsam (scope) - Yerel Kapsam

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h2>JavaScript Yerel Kapsam</h2>
<p id="demo"></p>

<script>
// ad değişkeni fonksiyonum() içinde tanımlanmıştır.
// bu sebepten fonksiyon dışından erişildiğinde
// undefined olarak görünecektir.

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Öğrencinin Adi: " + typeof ad;

function fonksiyonum() {
    var ad = "Ali Veli";
}
</script>
</body> </html>