JavaScript Kapsam (scope) - window nesnesi

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h2>JavaScript ortamında oluşturulan tüm Global Değişkenler window nesnesinin bir özelliği olur.</h2>
<p id="ornek"> </p>

<script>

var ad = "Ali Veli";
document.getElementById("ornek").innerHTML = "Öğrenci adı:" + window.ad;

</script>
</body> </html>