HTML CSS JAVASCRIPT ANGULAR

JavaScript İfadeler


HTML'de, JavaScript ifadeleri tarayıcı tarafından çalıştırılan talimatlardır. İfadeleri belli bir görevi yerine getiren JavaScript komutları olarak düşünebilirsiniz.

Örneğin aşağıdaki ifade tarayıcıya şu talimatları söyler:

  1. Id'si demo olan elementi bu
  2. Elementin içeriğini uzmanim akademi yap.

Örnek

<p id="demo"></p>
<script>
document.getElementById("demo").innerHTML ="uzmanım akademi";
</script>

Kendin Dene »


JavaScript Uygulamaları / Programları

Bir JavaScript uygulaması (program ile aynı anlama gelmektedir) birden fazla ifade içerebilir.

Bu ifadeler teker teker çalıştırılır.

Aşağıdaki örnekte;

  1. Önce değişkenler tanımlanır.
  2. Sırası ile a,b,c değişkenlere değer atanır.
  3. Daha sonra a ve b toplanır. Sonucu c değişkenine atanır.
  4. Demo Id değerine sahip HTML elementi bulunur ve içeriği c ile değiştirilir.

Örnek

<p id="demo"></p>

<script>
var a;
var b;
var c;
a= 3;
b=10;
c = a + b;
document.getElementById("demo").innerHTML= c;
</script>

Kendin Dene »


Noktalı Virgül

JavaScript ifadeleri noktalı virgül ile sonlandırılır.  Noktalı virgül kısaca tarayıcı için "bu satırdaki kod tamamlandı, çalıştır" anlamına gelir.

Noktalı virgülü, komut yazıp enter tuşuna basmaya benzetebiliriz.

Örnek

// ifadeler alt alta ya da tek satırda yazılabilir

//alt alta
a = 5; 
b = 6; 
c = a + b;

//tek satırda
a = 5; b = 6; c = a + b;

JavaScript Boşluk

JavaScript boşlukları görmezden gelir. Yani kod yazarken daha iyi okunabilmesi için boşluk bırakabilirsiniz.

Aşağıdaki kodda bulunan iki satır birbirine eşittir:

Örnek

var site = "uzmanım akademi";
var site="uzmanim akademi";

JavaScript kodunuzun daha okunabilir olması için boşluk kullanın.

Özellikle = + - * /  gibi operatörleri kullandığınız ifadelerde boşluk kullanın.

Örnek: var toplam = sayi1 + sayi2;


Çok uzun kod satırlarından kaçının!

Yazdığınız kodun daha okunabilir ve anlaşılabilir olması için çok uzun kod satırlarından kaçının.

JavaScript kodlayıcıları genelde bir satırda en fazla 80 karakter bulunan kod yazarlar. Bu elbette bir kural değil. Siz çok daha kısa tutabilirsiniz.

Yazdığınız satır çok uzuyorsa bir alt satıra geçebilirsiniz.


JavaScript Anahtar Kelimeler

Bazen bir JavaScript ifadesi özel anlam taşyan bir anahtar kelime ile başlar.

Örneğin var bir anahtar kelimedir.

Aşağıda diğer anahtar kelimeleri bulabilirsiniz. Bunlarla ilgili bilgi sonraki derslerde verilecektir.

Anahtar kelimeler özel ifadelerdir ve değişken adı olarak kullanılamazlar.

anahtar kelimeAçıklama
breakBir switch veya döngüyü sonlandırır.
continueMevcut döngüden çıkar ve üst satırdan çalışmaya devam ettirir
debuggerÇalışan JavaScript kodunu sonlandırır
do ... whileJavaScript döngü ifadelerinden biridir
forJavaScript döngü ifadelerinden biridir
functionFonksiyon oluşturur
if ... elseKoşul ifadesidir
returnBir fonksiyondan çıkar
switchKoşul ifadesidir
try ... catchHata yakalama ifadesidir
varDeğişken tanımlar

Anlamadığınız bir konu mu var?

Konu ile ilgili sorunuzu uzmanim.net'e sorabilirsiniz: uzmanim.net'e sor!