JavaScript İfadelerin Çalışma Sırası

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<p id="demo"></p>

<script>
var a;
var b;
var c;
a= 3;
b=10;
c = a + b;
document.getElementById("demo").innerHTML= c;
</script>
</body> </html>