HTML CSS JAVASCRIPT ANGULAR

JavaScript Olaylar


JavaScript Olaylar (Events)

Bir butonun tıklandığında olanlar, fare imlecini bir nesnenin üzerine götürdüğünüzde ve benzeri olanlar olay olarak adlandırılır.

HTML'de pek çok olay mevcuttur.


HTML Olaylar

Bir HTML olayı, tarayıcının ya da kullanıcının yaptığı harekettir.

  • HTML sayfasının yüklenmesinin bitmesi bir olaydır.
  • Kullanıcının bir HTML textbox yani metin kutusuna bir şeyler girmesi bir olaydır.
  • Bir HTML butonun tıklanması bir olaydır.

Genellikle programcı olarak bu olaylar olduğunda bazı işlemlerin gerçekleşmesini isteriz.

JavaScript bu olayları denetler ve biz istediğimizde bu olayın ardından yazdığımız JavaScript kodunu çalıştırır.

Herhangi bir HTML elementinin olayını yakalamak için şu söz dizimini kullanırız:

<element event="Çalışacak JavaScript Kodu">

Örneğin bir buton tıklandığında ekrana merhaba mesajı gelsin istiyorsak:

<button onclick="alert('merhaba')">Selamla</button>

kodunu kullanabiliriz.

Örnek

<h2>JavaScript Onclick Kullanımı</h2>

<button onclick="alert('merhaba')">Selamla</button>

Kendin Dene »

Yukarıdaki örnekte buton tıklandığında ekran bir merhaba yazan bir mesaj kutusu gelir.

Aşağıdaki örnekte JavaScript ile bir elementin zemin rengini değiştiriyoruz:

Örnek

<button 
onclick="document.getElementById("kutu").style.backgroundColor = 'blue';">
Renk Değiştir
</button>

Kendin Dene »


Yaygın HTML Olayları

Aşağıda yaygın olarak kullanılan HTML olaylarını bulabilirsiniz:

Olay(Event)Açıklama
onchangeBir HTML elementi değiştiğinde tetiklenir
onclickKullanıcı bir HTML elementini tıkladığında tetiklenir
onmouseoverKullanıcı Fare işaretçinini bir HTML elementinin üzerine götürdüğünde tetiklenir
onmouseoutKullanıcı Fare işaretçinini bir HTML elementinin üzerinden çektiğinde
onkeydownKullanıcı klavyeden bir tuşa bastığında tetiklenir
onloadHTML Sayfasının yüklenmesi bittiğinde tetiklenir

JavaScript Ne Yapabilir?

Olay işleyiciler (event handlers) ile kullanıcıdan alınan veriler işlenebilir, konrol edilebilir, yönetilebilir ve tarayıcı hareketleri kontrol edilebilir

JavaScript ile tarayıcı olaylarına kod yazılabilir.

  • HTML sayfası yüklendiğinde yapılması istenilenler JavaScript ile yapılabilir.
  • HTML sayfası kapatıldığında yapılması istenilenler JavaScript ile yapılabilir.
  • Bir buton tıklandığında yapılması istenilenler JavaScript ile yapılabilir.
  • Ve çok daha fazlası.

JavaScript içindeki pek çok metod ile HTML elementleri üzerinde işlem yapabilirsiniz.

  • HTML elemenlerinin öznitelikleri JavaScript ile dinamik olarak değiştirilebilir.
  • HTML elementlerinin olayları JavaScript ile yönetilebilir.
  • JavaScript ile yapamayacağınız şey yok gibidir.

JavaScript çok güçlü bir dildir. Oyun da dahil olmak üzere pek çok uygulama yazılabilir.

 


Anlamadığınız bir konu mu var?

Konu ile ilgili sorunuzu uzmanim.net'e sorabilirsiniz: uzmanim.net'e sor!