HTML CSS JAVASCRIPT ANGULAR

JavaScript Değişkenler


Herhangi bir programlama dilinde değişkenler verileri saklamak için kullanılan yapılardır. Veriler bilgisayarın belleğinde saklanır.

Değişken (Variable) nedir?

Programlama dillerinde sıkça verileri bellek yani ramde saklamamız gerekir. Ram işlem yapmak için son derece hızlı bir donanımdır.

Bilgisayar belleğini içinde milyonlarca çekmece bulunan bir dolaba benzetebilirsiniz. Bellek, filmlerde gördüğünüz bankalarda üzerinde numaralar olan saklama kasaları gibidir.

Biz bu kasalara isim vererek içinde veri sakayabiliriz. Saklanan veri 10,20, 30 gibi sayı olduğu gibi "uzmanim", "akademi" gibi kelime ve metinlerde olabilir.

Basitçe, bellek içindeki bir alanın adlandırılmasına ve sizin için ayrılmasına değişken tanımlamak denir. Kasaya verdiğiniz, yani bellek alanına verdiğiniz ad ise değişken olarak adlandırılır. Kasa içinde sakladığınız değerse veri olarak adlandırılır.

Aşağıdaki örnekte sayi1, sayi2 ve toplam birer değişkendir.

Örnek

var sayi1 = 10;
var sayi2 = 5;
var toplam = sayi1 + sayi2;

Kendin Dene »

Yukarıdaki örnekte:
  • sayi1 adında ve içinde 10 değeri saklayan bir değişken oluşturuldu.
  • sayi2 adında ve içinde 5 değeri saklayan bir değişken oluşturuldu.
  • toplam adındaki değişken ise sayi1 ile sayi2 değişkenlerinin toplamlarını değer olarak aldı.

JavaScript Değişken Tanımlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

JavaScript programlama dilinde değişken tanımlarken değişken adı benzersiz olmalıdır.

Yani örneğin bir metod içinde toplam adında bir değişken tanımladıysanız bu adı ikinci kez kullanamazsınız.

Bu benzersiz ad tanımlayıcı (identifier) olarak adlandırılır.

Tanımlayıcı yani değişken adı a,b,c gibi kısa bir ad olabilir veya daha faza bilgi veren toplamTutar, urunAdi gibi olabilir.

Değişken adlandırırken her zaman açıklayıcı adlar vermeye dikkat edin.

JavaScript değişken tanımlarken şu kurallara dikkat edilmelidir:

  • Değişken adladırırken sorun yaşamamak adına Türkçe karakter kullanmayın: İıçşğü gibi. Yani ürünAdı değil, urunAdi şeklinde tanımlama.
  • Değişken adı harf, rakam, alt çizgi, dolar işareti barındırabilir.
  • Değişken adları sayı ile başlayamaz. sayi1 geçerli, 1sayi geçersiz adlandırmadır.
  • Değişken adları $ ve _ ile de başlayabilir. $fiyat veya _fiyat gibi.
  • Değişken isimleri büyük-küçük harf duyarlıdır. Yani fiyat ve Fiyat aynı şey değildir.
  • Rezerve edilmiş anahtar kelimeler değişken adı olarak kullanılamaz: var, function, switch gibi

JavaScript Atama Operatörü

JavaScript programlama dilinde eşittir işareti (=) atama işaretidir.

Örneğin a = a + 5; ifadesi, a değişkeninin değerine 5 ekle ve tekrardan toplam değeri a değişkenine ata anlamına gelir.

b = 10; dediğimizde b değişkenine 10 değerini atamış oluruz.


JavaScript Veri Türleri

JavaScript değişkenleri sayıları ve metin değerleri saklayabilir.

Metin değerler string adı ile anılır. String denildiğinde gördüğünüzde "a", "ali", "buradan çok uzakta", "1298'den sonra" gibi ifadeler aklınıza gelmelidir.

Bir değişkene 10 gibi bir sayı atayabildiğiniz gibi "uzmanim" gibi bir metin de atayabilirsiniz.

JavaScript değişkenleri pek çok veri türünü saklayabilir. Fakat şimdilik sayı ve metinlerin nasıl atanması gerektiğini göreceğiz.

JavaScript değişken atamalarında sayısal değerler doğrudan değişkene atanır: sayi = 10; gibi.

JavaScript değişken atamalarında metin değerler tırnak içinde yazılmalıdır: site = 'uzmanim akademi'; gibi

Burada tek tırnak yerine çift tırnak da kullanılabilir: site = "uzmanim akademi";

Örnek

var sayi = 10;
var site ='uzmanim akademi';
var isim= "Ali Veli";

Kendin Dene »


JavaScript Değişken Tanımlama

Bir JavaScript değişken yaratma, değişken deklare etme, değişken tanımlama olarak da adlandırılır.

var anahtar kelimesi ile bir değişken tanımlanır:

var telefonNumarasi;

Değişken oluşturulduktan sonra bu değişkenin herhangi bir değeri yoktur, değer atanmamıştır.

Yani bellekte yerinizi ayırttınız ama içine herhangi bir veri yerleştirmediniz.

Değişkene değer atamak için eşittir işaretini kullanırız:

telefonNumarasi = 5444445;
Değişken tanımlama ve değer atama işlemini aynı satırda yapmak da mümkündür:
var telefonNumarasi = 5444444;
Yukarıda adıtelefonNumarasi  olan bir değişken tanımladık ve buna değer atadık.

Not: Değişkenleri kodun en başında tanımlamak iyi bir programlama davranışıdır.


Bir İfadede Birden Fazla Değişken Tanımlamak

JavaScript değişkenlerini farklı ifadeler ile tanımlayabildiğimiz gibi, aynı ifade içinde birden fazla değişken tanımlamak da mümkündür.

Değişkenleri virgül ile ayırarak yan yana tanımlayabiliriz:

Örnek

var kisi = "Ali Veli", arabaAdi = "AUDI", fiyat = 300;

Kendin Dene »


undefined Nedir?

Programlamada değişkenler genelde bir değerle birlikte tanımlanır. Ya da değişken tanımlandıktan sonra değer atanır.

Değer bazen hemen atanır bazen de bir işlemin, hesaplamanın sonunda atanır.

Tanımlanan bir değişken değer atanmadıysa undefined (belirsiz, tanımlanmamış) değerine sahip olur.

undefined ifadesi bazen hatalarda karşınıza çıkar.

Aşağıdaki örnekte arabaAdi değişkeni tanımlanıyor fakat bu değişkene değer atanmıyor.

Peki tanımlanan değişkenin değerini ekrana yazdırmak istersek ne görürüz?

Cevabı kendiniz deneyip görebilirsiniz:

Örnek

var arabaAdi;

Kendin Dene »


JavaScript Değişkeni İki Defa Tanımlarsak Ne Olur?

Bir değişkeni iki defa tanımlarsanız, değişken değerini kaybetmez.

Aşağıdaki örnekte arabaAdi değişkeni hâlâ "Audi" değerine sahiptir.

Örnek

var arabaAdi = "Audi";
var arabaAdi;

Kendin Dene »


JavaScript Matematik İşlemleri

JavaScript değişkenleri ile +,- gibi operatörleri kullanıp işlem yapabilirsiniz.

Örnek

var sonuc = 1 + 2 + 3;

Kendin Dene »

Ayrıca + operatörü ile metin ifadeleride işleyelebilirsiniz. Fakat bu durumda string ifadeler yan yana gelecektir:

Örnek

<h2>JavaScript Değişkenler</h2>

<p>Öğrencinin Adı:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var tamAd = "Ali" + " " + "Veli";
document.getElementById("demo").innerHTML = tamAd;
</script>

Kendin Dene »

Bunu Denemelisin:

Eğer string ve sayısal ifadeler + operatörü ile işlenirse durum ne olur?

Aşağıdaki işlemi sonucu sizce ne olur?

var sonuc = "1" + 2 + 3 ;

Peki sizce şöyle bir kod nasıl sonuç verir?

var sonuc = 1 + 2 + "3" ;

Herhangi bir kendin dene editörü ile işlemleri deneyin ve JavaScript'in farklı işlemlere nasıl sonuç verdiğini görün.


Anlamadığınız bir konu mu var?

Konu ile ilgili sorunuzu uzmanim.net'e sorabilirsiniz: uzmanim.net'e sor!