JavaScript + Operatörü ile String Birleştirme

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h2>JavaScript Değişkenler</h2>

<p>Öğrencinin Adı:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var tamAd = "Ali" + " " + "Veli";
document.getElementById("demo").innerHTML = tamAd;
</script>
</body> </html>