JavaScript Değişkeni Yeniden Tanımlamak

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h2>JavaScript Değişkenler</h2>

<p>Değişkeni yeniden tanımlarsak bir önceki değer korunur</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var arabaAdi = "Audi";
var arabaAdi;
document.getElementById("demo").innerHTML = arabaAdi;
</script>
</body> </html>