JavaScript Yan Yana Değişken Tanımlama

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h2>JavaScript Değişken Tanımlama</h2>

<p>Bir ifadede birden fazla değişken tanımlayabiliriz</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var kisi = "Ali Veli", arabaAdi = "AUDI", fiyat = 300;
document.getElementById("demo").innerHTML = arabaAdi + kisi + fiyat;
</script>
</body> </html>