JavaScript Veri Türleri - Sayı ve Metin Türleri

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
Sayı:
<p id="sayi"></p>
Site:
<p id="site"></p>

<script>
var sayi = 10;
var site ='uzmanim akademi';
document.getElementById('sayi').innerHTML=sayi;
document.getElementById('site').innerHTML=site;
</script>
</body> </html>