JavaScript *= (Çarpı Eşit) Operatörü

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h2>JavaScript  *= Operatörü</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var sayi = 20;
sayi *=10
document.getElementById("demo").innerHTML = sayi;
</script>
</body> </html>