JavaScript İfadeler

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h2>JavaScript İfadeler</h2>

<p>İfadeler noktalı virgül ile sonlandırılır.</p>

<p>Bu örnekte 3 değişken tanımlanıyor. sayi1 ve sayi2 değişkenlerine değer atanıyor.</p>

<p>Sonrada sayi1 ve sayi2 toplanarak sonucu toplam adlı değişkende saklanıyor.</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var sayi1, sayi2, toplam;
sayi1 = 2;
sayi2 = 3;
toplam = sayi1 + sayi2;
document.getElementById("demo").innerHTML = toplam;
</script>
</body> </html>