JavaScript Değişken Tanımlama

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h2>JavaScript Değişken</h2>

<p>Bu örnekte adı telefon olan bir değişken tanımlanıyor.</p>
<p>Daha sonra telefon değişkenine 444444 değeri atanıyor ve ekranda bu değer görüntüleniyor</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var telefon;
telefon=444444;
document.getElementById("demo").innerHTML =telefon;
</script>
</body> </html>