JavaScript Eşittir Operatörü

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h2>JavaScript Eşittir Operatörü</h2>


<p>Bu örnekte 2 değişken tanımlanıyor. sayi1 ve sayi2 değişkenlerine eşittir ile değer atanıyor.</p>

<p>Sonrada sayi1 ve sayi2 toplanarak sonucu ekran getiriliyor</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var sayi1, sayi2;
sayi1 = 2;
sayi2 = 3;
document.getElementById("demo").innerHTML = sayi1 + sayi2;
</script>
</body> </html>