JavaScript Sayı Metodları - JavaScript toString() Metodu Nedir?

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h2>JavaScript toString() Metodu</h2>
<p id="ornek"></p>
<script>
var sayi = 9.765;       
document.getElementById("ornek").innerHTML = 
" 9.765 değeri için: <br>" 
+ "sayi.toFixed(0):" + sayi.toFixed(0) + "<br>"
+ "sayi.toFixed(2):" + sayi.toFixed(2) + "<br>"
+ "sayi.toFixed(4):" + sayi.toFixed(4) + "<br>"
+ "sayi.toFixed(6):" + sayi.toFixed(6) + "<br>";
</script>
</body> </html>