JavaScript Sayı Metodları - toString Metodu Nedir?

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h2>JavaScript toString() Metodu</h2>
<p id="ornek"></p>
<script>
var sayi = 100;
document.getElementById("ornek").innerHTML = "Sayı stringe çevrildi:" + sayi.toString();
</script>
</body> </html>