JavaScript String Metodları - String substr Metodu

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h2>JavaScript String substr() Metodu</h2>

<p>substr() metodu başlangıç indeksinden başlayarak ikinci parametrenin değeri kadar veriyi alacaktır:</p>

<p id="ornek"></p>

<script>
var str = "Kavun, Karpuz, Kiraz, Erik";
var sonuc = str.substr(7,6);
document.getElementById("ornek").innerHTML = sonuc; 
</script>
</body> </html>