JavaScript String Metodları - String IndexOf - Arama Başlangıç Konumu Belirtme

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h2>JavaScript String indexOf Özelliği - Başlangıç Konumu Belirtme</h2>

<p>lastIndexOf bir stringin içinde arama yapar, bulduu son değerin indeks numarasını döndürür:</p>

<p id="ornek"></p>

<script>
var metin = "uzmanim akademi JavaScript için uzmanim akademi";
document.getElementById("ornek").innerHTML = metin.indexOf("uzmanim",20);
</script>
</body> </html>