JavaScript String Metodları - String Length

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h2>JavaScript String Length Özelliği</h2>

<p>Length bir stringin uzunluğunu verir</p>

<p id="ornek"></p>

<script>
var site = "uzmanimakademi";
document.getElementById("ornek").innerHTML = site.length;
</script>
</body> </html>