JavaScript String Metodları - String split Metodu

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h2>JavaScript string split Metodu:</h2>
<p id="ornek"></p>

<script>
var aylar = "mart, nisan, mayıs";
var ayDizi = aylar.split(",");
document.getElementById("ornek").innerHTML = ayDizi[1];
</script>
</body> </html>