JavaScript typeof - Karmaşık Veri

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h2>JavaScript typeof</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = 
typeof [1,2,3,4,5] + "<br>" +
typeof {ad:'ali', yas:35} + "<br>" +
typeof function fonksiyonum(){};
</script>
</body> </html>