JavaScript typeof - İlkel Veri

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h2>JavaScript typeof - ilkel veri</h2>
<p>JavaScript typeof bir değişkenin veya ifadenin türünü döndürür</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var ad = "Ali Veli";
var yas = 40;
var ogrenciMi = false;
document.getElementById("demo").innerHTML = 
typeof ad + "<br>" + typeof yas + " ogrenciMi: " + typeof ogrenciMi;

</script>
</body> </html>