JavaScript Sayı + Sayı ile String Değerin Toplanması

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<p>Sayı + Sayı ile String değerin toplanmasının sonucu string değerdir:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var x = 20 + 10 + "araba";
document.getElementById("demo").innerHTML = x;
</script>
</body> </html>