JavaScript Nesne (Object)

Konuya git Çalıştır
   
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h2>JavaScript Nesne (Object)</h2>
<p id="demo"></p>

<script>
var kisi = {
  ad : "Ali",
  soyad : "Veli",
  yas    : 40
  
};

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Ad: " + kisi.ad + " " + kisi.soyad + " Yaş: " + kisi.yas ;
</script>
</body> </html>