HTML CSS JAVASCRIPT ANGULAR

CSS Background Özelliği


CSS Zemin İşlemleri

CSS ile bir elementin arkaplan rengini değiştirmek veya zemine resim koymak mümkündür.

Bu sayfanın tamamına olabildiği gibi herhangi bir HTML elementinin arkaplanı da olabilir.

CSS bize zemin işlemleri için şu özellikleri sunar:

 • background-color
 • background-image
 • background-repeat
 • background-attachment
 • background-position

CSS ile Zemin Rengi Değiştirme (CSS background-color özelliği)

Bir HTML elementinin zemin rengini değiştirmek için background-color özelliği kullanılır.

Örneğin bir sayfanın zemin rengini değiştirmek istiyorsanız:

Örnek

body {
  background-color: #eeccff;
}

Kendin Dene »

Daha önceki derslerde anlatıldığı gibi CSS renk değerleri;

 • Renk adı kullanılarak (background-color:red)
 • RGB değer vererek (background-color:rgb(255,0,0))
 • Hex değer vererek (background-color:#ff0000)

gibi farklı şekillerde verilebilir.

Aşağıdaki örnekte 3 farklı HTML elementinin zemin rengi değiştirilmiştir:

Örnek

h1 {
  background-color: green;
}

div {
  background-color: lightblue;
}

p {
  background-color: yellow;
}

Kendin Dene »

HTML <div> Etiketi

div etiketi diğer HTML elementleri taşıyıcı olarak kullanılır.

Div etiketi ile ilgili Kutu Modeli dersinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.


CSS ile Zemine Resim Koymak (background-image)

background-image özelliği ile herhangi bir HTML elementinin zeminine resim koyabilirsiniz.

Varsayılan olarak koyduğunuz resim kendini tekrar eder. Örneğin küçük bir resmi arkaplan yaparsanız, tüm sayfa bu resimle dolar.

Bir HTML elementine zemin resmi şu şekilde koyulur:

Örnek

body {
  background-image: url("/img/ice-age.jpg");
}

 

Kendin Dene »

Not: Bir HTML elementin arkaplanına resim koyacaksanız, bu element içinde metin varsa buna uygun zemin resmi seçin.

Aksi takdirde yazdığınız yazılar resim üzerinde okunamaz duruma gelir.


Arkaplan Resmini Yatayda veya Dikeyde Tekrar Ettirmek

Varsayılan olarak arkaplana koyduğunuz resim hem yatay hem de dikeyde tekrar eder.

Bazen resimleri sadece yatayda veya sadece dikeyde tekrar ettirmek isteriz.

Bu örnekteki zemin resmi yatayda tekrar ederse güzel görünecektir:

Örnek

body {
  background-image: url("/img/yatay-bg.jpg");
}

Kendin Dene »

Yukarıdaki resim yatayda tekrar etseydi çok daha güzel görünecekti. Resmi yatayda tekrar eder şekilde konumlandırmak için  background-repeat: repeat-x; kullanırız.

Örnek

body {
  background-image: url("/img/yatay-bg.jpg");
  background-repeat: repeat-x;
}

Kendin Dene »

Arkaplan resmini dikeyde tekrar ettirmek için background-repeat: repeat-y; kullanabilirsiniz:

Örnek

body {
  background-image: url("/img/dikey-bg.jpg");
  background-repeat: repeat-y;
}

Kendin Dene »


Arkaplan Resminin Tekrar Etmemesini Sağlamak : no-repeat

Arkaplan resminin ne yatayda ne de dikeyde tekrar etmesini istemiyorsanız o zaman background-repeat:no-repeat olarak ayarlamalısınız.

Örnek

body {
  background-image: url("/img/ice-ace.jpg");
  background-repeat: no-repeat;
}

Kendin Dene »


Arkaplan Resminin Konumunu Ayarlamak

Arkaplana koyulan resmin konumunu  background-position  ile değiştirebilir.  background-position özelliği bir kaç değer alır:

 • top (üstte)
 • bottom (alta)
 • right (sağa)
 • left (sola)
 • center (ortala)

Örnek

body {
  background-image: url("/img/ice-age.jpg");
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: right top;
}

Kendin Dene »


Arkaplan Resminin Sabitlenmesi

Bir sayfada çok fazla yazı varsa, sayfayı aşağı kaydırdığınız zaman arkaplan resmi de kaydırma ile birlikte hareket eder.

Eğer arkaplan resmini sabitlemek isterseniz background-attachment özelliğini kullanabilirsiniz.

Örnek

body {
  background-image: url("/img/ice-age.jpg");
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: right top;
  background-attachment: fixed;
}

Kendin Dene »


CSS background Özelliğinin Kısa Yazımı

Yukarıda bahsedilen tüm özellikleri kısa olarak tek satırsa yazmak mümkündür.

Tüm arkaplan özellikleri background özelliği ile tek satırsa yazılabilir:

Örnek

body {
  background: #ffffff url("/img/ice-age.jpg") no-repeat right top;
}

Kendin Dene »

Bu kısa yazımda, sırası ile yer alan özellikler şunlardır:

 • background-color : zemin rengi
 • background-image : zemin resmi
 • background-repeat : zemin resminin tekrarı
 • background-attachment : zemin resminin sabitlenmesi
 • background-position : zemin resminin konumu

Sıralama sırasında diğerleri düzgün olduğu müddetçe bir özelliğin eksik olması sorun çıkartmaz.


Anlamadığınız bir konu mu var?

Konu ile ilgili sorunuzu uzmanim.net'e sorabilirsiniz: uzmanim.net'e sor!