JavaScript sort metodu en düşük en yüksek bulma

Konuya git Çalıştır
<h2>JavaScript Dizi Sıralama</h2>

<p id="demo1"></p>
<p id="demo2"></p>

<script>

var sayilar = [25, 9, 12, 33, 87, 1, 42];
sayilar.sort(function(a, b){return a - b});
document.getElementById("demo1").innerHTML = "En düşük sayı: " + sayilar[0];
document.getElementById("demo2").innerHTML = "En yüksek sayı: " + sayilar[sayilar.length-1];

</script>