JavaScript Sayılar - Sayısal değer içeren string ifade işlemi

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h2> JavaScript Sayılar</h2>
<p>String değer sayı içeriyorsa, sonuç sayı olacaktır:</p>
<p id="ornek"></p>

<script>
document.getElementById("ornek").innerHTML = 100 / "5";
</script>
</body> </html>