JavaScript Sayılar - NaN Nedir?

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h2> JavaScript NaN</h2>
<p>Bir sayı, sayı olmayan bir değere bölünürse sonuç NaN olarak gösterilir:</p>
<p id="ornek"></p>

<script>
document.getElementById("ornek").innerHTML = 10 / "armut";
</script>
</body> </html>