JavaScript Satır Sonu Yorum

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<p id="demo"></p>
<script>
var a = 5;      // a değişkeni tanımla ve ona 5 değeri ver
var b = a + 2;  // b değişkeni tanımla ve ona a değişkeninin değerini 2 arttırarak ver.

document.getElementById("demo").innerHTML = y; // sonucu demo içine yaz
</script>
</body> </html>