JavaScript obje dizisi sıralama örnek

Konuya git Çalıştır
<h2>JavaScript Dizi Sıralama</h2>

<button onclick="siralama()">Sırala</button>

<p id="demo"></p>

<script>

var arabalar = [
  {tur:"araba1", model:5},
  {tur:"araba2", model:12},
  {tur:"araba3", model:3}
];

arabalariGoster();

function siralama() {
  arabalar.sort(function(a, b){return a.model - b.model});
  arabalariGoster();
}

function arabalariGoster() {
  document.getElementById("demo").innerHTML =
  arabalar[0].tur + " " + arabalar[0].model + "<br>" +
  arabalar[1].tur + " " + arabalar[1].model + "<br>" +
  arabalar[2].tur + " " + arabalar[2].model;
}

</script>