JavaScript numara için tersine sort metodu

Konuya git Çalıştır
<h2>JavaScript Dizi Sıralama</h2>

<button onclick="siralama()">Tersine Sırala</button>

<p id="demo"></p>

<script>
var sayilar = [25, 9, 12, 33, 87, 1, 42];
document.getElementById("demo").innerHTML = sayilar;

function siralama() {
  sayilar.sort(function(a, b){return b - a});
  document.getElementById("demo").innerHTML = sayilar;
}
</script>