JavaScript Nesne (Object) - Öğrenci Nesnesi

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h1>JavaScript ile Nesne Yaratmak - Öğrenci Nesnesi</h1>

Öğrenci bilgileri :<p id="demo"></p>


<script>
var ogrenci = {ad:"Ali", soyad:"Veli", numara:110, sinif:"1A"};
document.getElementById("demo").innerHTML = 
"Adı: " + ogrenci.ad + " " + ogrenci.soyad + "<br>" + "Sınıfı:" + ogrenci.sinif;  
</script>
</body> </html>