JavaScript Nesne (Object) - JavaScript Nesne İçinde Metod Tanımlama

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h1>JavaScript Nesne Özelliklerine Erişmek</h1>

Öğrenci Adı :<p id="demo"></p>


<script>
var ogrenci = {
ad:"Ali", 
soyad:"Veli", 
numara:110, 
sinif:"1A",
tamAd: function(){
   return this.ad + " " + this.soyad;
}
};
document.getElementById("demo").innerHTML = ogrenci.tamAd();
  
</script>
</body> </html>