JavaScript kendi maksimum fonksiyon yazma

Konuya git Çalıştır
<h2>JavaScript Dizi Sıralama</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var sayilar = [25, 9, 12, 33, 87, 1, 42];
document.getElementById("demo").innerHTML = "Maksimum değer: " + maxDeger(sayilar);

function maxDeger(dizi) {
 var uzunluk = dizi.length;
 var max = -Infinity;
 while (uzunluk--) {
  if (dizi[uzunluk] > max) {
   max = dizi[uzunluk];
  }
 }
 return max;
}
</script>