JavaScript ilişkili diziler örnek

Konuya git Çalıştır
<h2>JavaScript Diziler</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var insan = [];
insan["ad"] = "Ali";
insan["soyad"] = "Pak";
insan["yas"] = 46;
var x = insan.length;
var y = insan[0];
document.getElementById("demo").innerHTML=x+" "+y;
</script>