JavaScript Head Etiketi İçinde Script Kullanımı

Konuya git Çalıştır
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function yaziyiDegistir() {
    document.getElementById("demo").innerHTML = "Yazı değiştirildi!";
}
</script>
</head>

<body>

<h1>Bir Web Sayfası</h1>
<p id="demo">bu bir paragraf</p>
<button type="button" onclick="yaziyiDegistir()">Dene</button>

</body>
</html>