JavaScript Fonksiyonlar - () Kullanılmazsa ne olur?

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h2>JavaScript Fonksiyonlar</h2>

<p>() kullanılmazsa ne olur?</p>

5 x 4 = <span id="demo"></span>

<script>
function carpma(sayi1, sayi2) {
    return sayi1 * sayi2;
}
document.getElementById("demo").innerHTML = carpma;
</script>
</body> </html>