JavaScript Fonksiyonlar - Basit Toplama İşlemi

Konuya git Çalıştır
     
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<h2>JavaScript Fonksiyonlar</h2>

<p>Basit toplama işlemi</p>

5 + 4 = <span id="demo"></span>

<script>
function topla(sayi1, sayi2) {
    return sayi1 + sayi2;
}
document.getElementById("demo").innerHTML = topla(5, 4);
</script>
</body> </html>