JavaScript dizi veri türleri örnek

Konuya git Çalıştır
<h2>JavaScript Diziler</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var insan = {ad:"Ali",soyad:"Pak",yas:46};
document.getElementById("demo").innerHTML=insan["ad"];
</script>